Personuppgifter

Så behandlas dina personuppgifter

För Vikens färdtjänst är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.

De uppgifter som du lämnar kommer Vikens färdtjänst att registrera. Registreringen görs för att Vikens färdtjänst ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna sparas så länge de behövs enligt färdtjänstens dokumenthanteringsplaner och hanteras endast för att fullgöra det ändamål till varför de inkommit till färdtjänsten. Om du är missnöjd med hur Vikens färdtjänst behandlar dina personuppgifter har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen, se deras hemsida www.datainspektionen.se.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Telefon

Du kan ringa oss på telefonnummer: 0771134567

Öppettider:

Vardagar kl8-16, röda dagar stängt

Mail

Du kan maila oss på: fardtjanst@viken.nu
Vi besvarar ditt mail inom 24h på vardagar.

Besöka oss

Vill du hellre besöka oss kan du göra det på:
Besöksgatan 1
12345 Viken