Tillgänglighet

Tillgänglighet för Vikens Färdtjänst

Vikens Färdtjänst står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Vikens Färdtjänst uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Vikens Färdtjänst som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Vikens Färdtjänst.

Senaste bedömningen gjordes den 16 maj 2021.

Granskningsmetod

Utvärderingsrapport

Redogörelsen uppdaterades senast den 16 maj 2021.

Har du några frågor, synpunkter eller vill framföra ett klagomål kan du alltid kontakta oss via nedan uppgifter!

Kontakt

Telefon

Du kan ringa oss på telefonnummer: 0771134567

Öppettider:

Vardagar kl8-16, röda dagar stängt

Mail

Du kan maila oss på: fardtjanst@viken.nu
Vi besvarar ditt mail inom 24h på vardagar.

Besöka oss

Vill du hellre besöka oss kan du göra det på:
Besöksgatan 1
12345 Viken